cialis generique

Selo moje malo

Ulomci života stari oko 18 milijuna godina

Tekst i snimke: Dalibor Sumpor, dipl. biolog

                         Matica Hrvatska Kutina
 

  Rudno bogatstvo u Moslavini te izumrli svijet iz njezine geološke prošlosti od davnine su predmet širokog znanstvenog zanimanja brojnih hrvatskih ali i inozemnih istraživača. U slojevima i taložinama stijenja na području današnje Moslavine istraživači otkrivaju osobitosti postanka pradavnih krajolika i životinjskih vrsta te mijena kroz koje su prolazili. Spomenimo tek primjerice kako je još sredinom prošlog stoljeća hrvatski preporoditelj Ljudevit Farkaš – Vukotinović obavio velika geološka istraživanja Moslavačkog gorja. No, tek 1994., Moslavina će biti poznata u svijetu po novootkrivenim i izuzetnim paleontološkim nalazima velikih fosilnih sisavaca- rilaša i nosoroga iz geološkog razdoblja donjeg miocena, iz vremena od prije 17- 18 milijuna godina. Pojedinosti o tom senzacionalnom otkriću objavljene na hrvatskoj televiziji 24. svibnja 1994. godine (Dragutin Pasarić), uputili su kako su ovi ostaci moguće najstariji miocenski rilaši Europe, a nalazište u Moslavini uvrstili na kartu rijetkih dragocjenosti svjetskog značenja tako dalekog doba.

Opširnije...

Geografski položaj Gornje Jelenske

Gornja Jelenska spada među najpitomije i najljepše predjele središnje Moslavine. Prostire se od Mjeseca na sjeveru, jednog od uzvišenja Moslavačke gore, do Jurjevca na jugu. Sa sjeveroistoka od Mjeseca preko Strme međe i Kaluđerovog groba do Stelovače, graniči s k.o. Samarica. Istočno od Stelovače, potoka Kamenjače i Donje Paklenice, dodiruje je k.o. Mikleuška, južno je k.o. Voloder, a jugozapadno od Jurjevca i Vodeničkog brda k.o. Popovača. Zapadna i sjeverozapadna granica s k.o. Katoličko Selište ide od kote 198m, sjeverno od Ribnjače, preko Brda, Moslavačkih Bijeljevina, istočno od Jelengrada i preko Nasipa do Mjeseca.
    Okosnica prostora čini joj udolina potoka Jelenska. Ona od izvora podno Kolarevog brda, između Nasipa i Mjeseca, teče do Gornje Jelenske smjerom sjever-jug, da bi zatim skrenula prema jugozapadu i Popovači. Dolinu potoka prati glavna prometnica. Potok Jelenska mještani zovu Jelenka makar je naziv «Jelenska» mnogo stariji te je Gornja Jelenska i nazvana po njemu. Toponim Jelenka potječe još od srednjeg vijeka i zapisan je u svim topografskim i katastarskim kartama. Kasnije doseljenici koji su ovamo došli iz Gorskog kotara u XVII. stoljeću, nazivaju potok Jelenka. Oni su također autori još nekih toponima kao što su: Velebić (mali Velebit), Čabranjski Drum (Čabar), Riječki Drum (Rijeka), Skradnji Drum i Skradnja Rijeka (Skrad). 

Opširnije...

Aktualno

Galerija događanja

Jelensku volim